English site ↣

Eva-Lena Knutsson

samtalsterapi • parterapi • coaching

Par- och relationsterapi

 


Sjö och vass

Vare sig ni är i en akut kris, eller i en process som pågått länge där ni glidit ifrån varandra, är terapi en fin hjälp att få verktyg att lösa knutar och få nya infallsvinklar på era problem.

För er som valt att gå skilda vägar där mycket ilska och bitterhet finns mellan er, kan samtal med en terapeut guida er mot en fredlig väg så ert samarbete runt barnen kan ske i positiv anda.

Kanske vill ni komma till parterapin i förebyggande syfte. För att skapa förberedelse inför en kommande stor förändring i era liv. Terapin kan med fördel användas för att utforska och fördjupa en fungerande relation och stärka kärleken och tilliten till varandra.

Komplicerade, trasiga relationer till ett syskon, en förälder, ett barn eller en nära vän kan vara minst lika smärtsam som en kärleksrelation i kris.

I par- och relationsterapi möter jag er båda där ni står idag. Vi arbetar gemensamt för att ni ska kunna uppnå förståelse, acceptans och möjligheter till en förbättrad hållbar och relation till varandra. Som terapeut tar jag aldrig ställning för eller emot endera parten, vi söker inte rätt eller fel i terapin utan möjliga vägar.

Jag arbetar ofta med de anknytningsmönster, som formats i vår barndom och påverkar våra närmaste relationer, samt bl.a. Imago och Nonviolent comminucation/ empatisk kommunikation och ACT/KBT.


Tidsbokning

Du är välkommen att kontakta mig för första sessionen och för att hitta tider som passar.

Kontakta mig ↣