English site ↣

Eva-Lena Knutsson

samtalsterapi • parterapi • coaching

Samtalsterapi

Samtalsterapi vid Stureplan. Centrala Stockholm och Täby.
Går även få på distansSamtalsterapi i psykosyntes

I terapisamtalet kan jag möta dig där livet är svårt. I livskriser, ångest, svårigheter och förluster. Det kan också vara en period i livet där du känner att du vill utforska och utveckla dig själv. Genom ett varsamt arbete i terapin kan du nå en djupare självkännedom och därmed få en ökad förmåga att göra medvetna och goda livsval.

Oro och ångest är ofta nedtryckta känslor och otillfredsställda grundläggande behov. Det är friska reaktioner på en osund situation.

Att inte leva efter sina värdegrunder eller när vi inte använder oss av vår fulla möjliga potential, kan också bidra till att vi känner oss otillfredsställda. Behov som pockar på, ibland med full kraft och ibland genom en känsla av meningslöshet eller tomhet.

Fokus i arbetet i terapin ligger på det friska, de inre styrkor och krafter som du har inom dig.

Vi utforskar gemensamt det som är hinder och blockeringar för dig och som utgör svårigheter för dig att leva ett mer harmoniskt liv, närmare ditt autentiska Själv.

I terapin använder jag olika metoder från Nonviolent communication, KBT, Accepance and Comittment Therapy (ACT), schematerapi, mindfullness och vi kan använda oss av bilder, att måla och gestaltningar. Väl avvägt anpassar jag sessionerna efter det som är mest hjälpsamt för Dig i din terapiprocess.

Tidsbokning

Du är välkommen att kontakta mig direkt för första sessionen och för att hitta tider som passar.

Kontakta mig ↣